Polityka Prywatności

Prywatność użytkowników strony airwheel.net jest dla nas bardzo ważna. Polityka Prywatności opisuje jakie dane są przez nas zbierane i jak mogą być wykorzystywane.

Reklamy w Wyszukiwarkach

Aby zapewnić odpowiednie dopasowanie reklam airwheel.net stosuje kody śledzące, które są generowane przez wyszukiwarki do zapamiętywania IP oraz historii odwiedzanych stron przez użytkownika.

Dane Kontaktowe

Przechowujemy wszelkie dane kontaktowe otrzymane poprzez wiadomości e-mail lub stronę airwheel.net. Wszystkie informacje będą wykorzystywane wyłącznie na użytek wewnętrzny airwheel.net. Airwheel.net zapewni bezpieczeństwo i należyte użytkowanie tych danych.

Wykorzystywanie Informacji

Wykorzystujemy dane identyfikacyjne tylko w poniższych przypadkach, chyba że wyrazisz zgodę na inne wykorzystanie tych danych.
1. W celu realizacji złożonego zamówienia.
2. W celu realizacji usług o które poprosiłeś.
3. W celu odpowiedzi na złożone zapytania.
4. W celu i na polecenie przekazania danych służbom upoważnionym do tego przez prawo .
5. W celu identyfikacji w przypadku oszustw, naruszenia prawa lub Polityki Prywatności airwheel.net.
6. W celu przekazywania Ci okazjonalnych wiadomości e-mail.

Aktualizacja i Usuwanie Danych

Masz prawo do aktualizacji, zrezygnowania z otrzymywania wiadomości e-mail i/lub usunięcia swoich danych. Żądanie usunięcia lub zmiany danych należy przesłać drogą mailową na adres airwheel@airwheelpolska.pl. Prosimy nie wysyłać drogą mailową żadnych informacji niejawnych, zwłaszcza haseł i danych finansowych..

Regulamin

Ten dokument jest prawnie wiążącą umową między użytkownikiem serwisu internetowego (dalej zwany jako "Użytkownik") a właścicielem strony airwheel.net.

1. Warunki

1.1 Korzystanie z serwisu airwheel.net (zwane dalej "Usługami") podlega warunkom tego dokumentu, Polityki Prywatności, oraz wszystkim innym zasadom mogącym występować w innych częściach serwisu airwheel.net. Ten dokument oraz wszystkie inne zasady korzystania z airwheel.net wspólnie nazywane będą "Warunkami". Korzystając z serwisu airwheel.net zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich jego Warunków.

1.2 Nie możesz korzystać z serwisu airwheel.net jeśli na mocy prawa nie możesz zawierać wiążących umów.

1.3 Wyrażasz zgodę na zmianę Warunków korzystania z Usług w dowolnym czasie poprzez umieszczenie zaktualizowanych postanowień na stronach serwisu airwheel.net. Przez dalsze korzystanie z Usług wyrażasz akceptację dla nowych Warunków.

2. Zasady Korzystania z Serwisu

2.1 Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja wszystkich Warunków.

2.2 Należy zapoznać się z Polityką Prywatności oraz zaakceptować jej postanowienia.
2.3 Zobowiązujesz się nie podejmować jakichkolwiek działań mogących doprowadzić do naruszenia integralności serwisu airwheel.net, systemów komputerowych jego Użytkowników i/lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych.

2.4 Zobowiązujesz się nie wykorzystywać komercyjnie żadnych informacji i/lub materiałów zamieszczonych w serwisie airwheel.net i/lub otrzymanych od przedstawicieli/dystrybutorów Airwheel bez uprzedniej pisemnej zgody. Wyjątkiem są sytuacje gdy informacje/materiały są wykorzystywane do promocji produktów zakupionych od oficjalnego przedstawiciela.

3. Produkty i Ceny

3.1 Wszystkie specyfikacje, zdjęcia, pliki video i audio oraz jakakolwiek inna treść zamieszczona na stronach airwheel.net może zostać częściowo lub całkowicie zmieniona bez wcześniejszego informowania o tym.

3.2 Ceny przedstawione na stronach airwheel.net mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia..

4. Ograniczenie Odpowiedzialności

4.1 Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone właścicielowi serwisu airwheel.net i/lub osobom trzecim, związane z wykorzystaniem przez niego jakiejkolwiek treści zamieszczonej wewnątrz serwisu airwheel.net.

 

 
Airwheel facebook